Виклики часу детермінували розроблення Концепції Нової української школи, яка проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.

Аналіз змісту наявних у вітчизняній практиці різних видів забезпечення і супроводу початкового навчання засвідчив, що в них недостатньо враховано системний підхід. Переважна їх більшість подана як сукупність методів, засобів та форм навчання, які дають змогу підтримати, удосконалити окремі компоненти навчального процесу. Натомість реалізація компетентнісного підходу вимагає системних розроблень, створення навчально-методичних комплексів до освітніх галузей чи навчальних предметів, де має бути розгорнуто цільові і методичні орієнтири компетентнісно-орієнтованого навчання із зазначенням пріорітетних способів навчальної взаємодії; педагогічні умови, за яких вони дадуть змогу досягти вищих результатів. Це забезпечить ефективну реалізацію сучасних методів і технологій навчання та гарантоване досягнення цілей компетентнісно-орієнтованого навчання. Отже, навчально-методичний супровід має розроблятись як цілісна дидактико-методична система, що постійно розвивається.

Темою всеукраїнського експерименту було обрано «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти».

Перелік навчальних закладів, які беруть участь у всеукраїнському експерименті:

  • Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради;
  • Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Новобузької районної ради Миколаївської області;
  • Первомайська загальноосвітня школа І ступеня № 11 Первомайської міської ради;
  • Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради Миколаївської області.